4ο χλμ. Σερρών - Δράμας
23210.56664 - 23210.52044
info@rantos.com.gr